Wytwarzanie addytywneumożliwia:

EKSPERTYZA

Badaniai rozwój w dziedzinie materiałów, produkcja addytywna, projektowanie i technologia medyczna