Międzynarodowe Centrum Doskonałości Fraunhofera ATeM

Niemiecko-polskie Centrum Doskonałości Towarzystwa Fraunhofera prowadzi badania nad nowymi technologiami z zastosowaniem wytwarzania addytywnego w technologii medycznej. Centrum łączy wiedzę różnych instytutów partnerskich w zakresie materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, inteligentnej produkcji i digitalizacji oraz wytwarzania addytywnego i medycyny.

Służymy zatem jako główny partner do kontaktów w zakresie projektów badawczych i rozwojowych w dziedzinie technologii addytywnych na potrzeby medycyny i opieki zdrowotnej.

W ramach wspólnych projektów opracowujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych pytań i celów.

W tym:
-Doradztwo naukowe w zakresie rozwoju technologii i materiałów
-Konsultacje w sprawie projektu i symulacje
-Seminaria i szkolenia z zakresu wytwarzania addytywnego dla służby zdrowia
-Studium wykonalności
-Charakterystyka oraz badania materiałów i komponentów
-Rozwój łańcucha procesów poczynając od projektu części, poprzez jej produkcję addytywną, aż po obróbkę końcową
-Charakterystyka in-situ
-Zarządzanie danymi

Postronie niemieckiej zaangażowany jest Instytut Fraunhofera ds. Technologii Materiałowej i Promieniowania IWS w Dreźnie oraz Instytut Fraunhofera ds. Obrabiarek i Obróbki Plastycznej IWU w Chemnitz. Współpracują one z Wydziałem Mechanicznym, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) Politechniki Wrocławskiej oraz Szpitalami Uniwersyteckimi w Dreźnie i w Lipsku. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych wspiera projekt finansowo.

Veranstaltungen

NASZE PROJEKTY BADAWCZE

Laboratorium chipowe: diagnostyka zindywidualizowana i badania bez udziału zwierząt

Rozwiązania wielomateriałowe i funkcjonalizacja powierzchni

Addytywne przetwarzanie materiałów inteligentnych i wzmocnionych włóknami

Rozszerzenie funkcji poprzez integrację czujników

Addytywna integracja funkcjonalizowanych półproduktów tekstylnych