O międzynarodowym Centrum Doskonałości

6

partnerów badawczych

20

ekspertów

5

partnerów przemysłowych

>

10000

godzin drukowania

20

systemów materiałowych

NASZA OFERTA USŁUG

Nasz cel:
Inteligentna izindywidualizowana technologia medyczna

Ustanowienie wytwarzania addytywnego standardowym narzędziem w technologii medycznej

Integracja funkcji i digitalizacja w celu poprawy właściwości zindywidualizowanych produktów medycznych

Bezpośredni transfer technologii do przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań produktowych na potrzeby medycyny spersonalizowanej i ochrony zdrowia

Obniżenie kosztów terapii zindywidualizowanej dzięki bardziej efektywnym strategiom produkcji

Zmniejszenie barier wejścia na rynek

Zaangażowani partnerzy

FRAUNHOFERA IWS
Za zarządzanie projektemodpowiada Instytut Fraunhofera ds. Technologii Materiałowej i Promieniowania (IWS). Wszędzie tam, gdzie zachodzi zależność między procesem a właściwościami materiału i konieczne jest ścisłe powiązanie obu tych obszarów, wkraczają dodziałania naukowcy z Instytutu Fraunhofera IWS. Łączymy naszą wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne z cyfrowymi narzędziami i systemami, aby połączyć potencjały materiałowe i zharmonizować rozwój niezbędnych do tego procesów.
Logo des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik
Die Projektleitung obliegt dem Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS).
Überall dort, wo eine Wechselwirkung zwischen Prozess und Eigenschaft des Werkstoffs besteht und eine enge Verknüpfung der beiden Welten notwendig wird, kommen die Wissenschaftler des Fraunhofer IWS ins Spiel. Wir verbinden unsere wissenschaftliche Expertise und praktische Erfahrung mit digitalen Werkzeugen und Systemen, um Werkstoffpotenziale zu kombinieren und die Entwicklung dafür notwendiger Prozesse in Einklang zu bringen.
Fraunhofera IWU
Instytut Fraunhofera ds. Obrabiarek i Obróbki Plastycznej (IWU) jest motorem innowacji w zakresie badańi rozwoju technologii produkcji.
Wrocław University Of Science and Technology
Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych i największych obecnie uczelni w Polsce. Uczelnia ta utrzymuje aktywną współpracę międzynarodową i wspiera Centrum Doskonałości swoim know-how w zakresie digitalizacji i technologii.
Drezdeńska medycyna uniwersytecka Carl Gustav Carus
Drezdeńska medycyna uniwersytecka przoduje w leczeniu złożonych, szczególnie ciężkich lub rzadkich chorób. Szpital Uniwersytecki Carl Gustav Carus swoim know-how wnosi znaczący wkład w działalność Centrum Doskonałości w zakresie rozwoju nowych technologii zorientowanych na konkretne zastosowania.
Szpital Uniwersytecki w Lipsku
Szpital Uniwersytecki w Lipsku (UKL) wraz ze swoim wydziałem medycznym może poszczycić się bogatą tradycją jako druga najstarsza uniwersytecka placówka medyczna w Niemczech. Dzisiaj czerpiemy korzyści z innowacyjności badań tychże naukowców i dzięki temu możemy szybko i bezpiecznie przenieść najnowsze osiągnięcia do praktyki medycznej.
Uniwersytecki w Lipsku

Logo des Fraunhofer-Instituts für  Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWULogo der Universität Breslau
Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) ist Innovationsmotor für Neuerungen im Umfeld der produktionstechnischen Forschung und Entwicklung.
Die Technische Universität in Wrocław (Breslau) gehört heute zu den besten und größten Universitäten Polens. Die Universität pflegt eine aktive internationale Zusammenarbeit.
Die Dresdner Hochschulmedizin ist führend in der Therapie komplexer, besonders schwerer oder seltener Erkrankungen. Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus trägt mit seinem Know-how wesentlich zur anwendungsspezifischen Entwicklung neuartiger Technologien im Leistungszentrum bei.
​​​Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) blickt gemeinsam mit der seiner medizinischen Fakultät als zweitälteste deutsche Universitätsmedizin auf eine reiche Tradition zurück.
Heute profitieren wir von der innovativen Forschungskraft der Wissenschaftler und können so neueste Entwicklungen schnell und gesichert in die medizinische Praxis überführen.